มิว ศุภศิษฏ์ พร้อมแฟนคลับมาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ THE GREAT HAPPY BLOOD DONATION

20 22 1219 - 20 23 1231

ภาพบรรยากาศ หนุ่มหล่อใจบุญ #มิวศุภศิษฏ์  พร้อมแฟนคลับมาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ THE GREAT HAPPY BLOOD DONATION  เพื่อสำรองโลหิตในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลขึ้นปีใหม่ และมอบโลหิตเป็นของขวัญพิเศษกับผู้ป่วยที่ต้องใช้ในการรักษา

ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ดิ เอ็มโพเรียม  อาคาร B ชั้น 2
#THEGREATHAPPYBLOODDONATION
#HAPPYBLOODDONATIONxMEWSUPPASIT
#MHEARTสายโลหิตสายใจ

#blooddonation #MewSuppasit