Services & Facilities การบริการสุดคุ้มค่าสำหรับคุณ

Services & Facilities การบริการสุดคุ้มค่าสำหรับคุณ

ศูนย์บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยว
ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ชั้น B1
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริการผู้ช่วยดูแลถุงสินค้า
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
บริการส่งพัสดุโดย DHL
ศูนย์ติดตามของหาย

ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 2
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

โทร. 02-269-1188 เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.

ศูนย์ข้อมูลลูกค้าและนักท่องเที่ยว
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ตึกเฮลิกซ์ ชั้น M

ห้องรับรองลูกค้าและนักท่องเที่ยว
ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ชั้น G

แพลทินัม เอ็ม คลับ
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น G
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 2
เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.

ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 1 – 4
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น B – ชั้น 9
เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.

ห้องละหมาด
ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น G
ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 2
เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.