ศูนย์รวมร้านอาหารชั้นนำระดับโลก

Coffee Bean by Doa

Location : 7Floor, The Emquartier

กับข้าวกับปลา

Location : 6Floor, The Emquartier

เสือใต้

Location : 6Floor, The Emquartier

HOKAI-DON

Location : 6Floor, The Emquartier

Wine cellar

Location : GFloor, The Emquartier

La Baguette

Location : GFloor, The Emquartier