ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ EM DISTRICT Calling The World

20 24 0306 - 20 24 1231

 

รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลชิงโชครายการ EM DISTRICT CALLING THE WORLD จำนวน 445 รางวัล
รวมมูลค่า  19 ล้านบาท                                         

 

รางวัลที่ 1“AUDI TT COUPE สีแดง มูลค่า 3,599,000 บาท พร้อมแพ็คเกจเคลือบแก้วจาก WASH ME NOW  มูลค่า 30,000 บาท มูลค่ารางวัล 3,629,000 บาท

 • รางวัลที่ 1 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX0023

 

รางวัลที่ 2  “ห้องพักบนเรือสำราญ CARNIVAL CRUISE ห้องพักแบบ OCEAN VIEW STATEROOM  ล่องเรือสำราญ CARNIVAL SPLENDOR พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้น ECONOMY จาก AIR ASIA  จำนวน 2 ท่าน เดินทาง 9 วัน
8 คืน เส้นทาง ซิดนีย์-น่านน้ำสากล-ลิฟู-นูเมอา-น่านน้ำสากล-ซิดนีย์เดินทางวันที่ 7-11 มิ.ย.67 เท่านั้น  (จองสิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.67) *AIR ASIA เดินทาง : 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.67 (จองล่วงหน้า 14 วัน)” มูลค่ารางวัล 350,000 บาท

 • รางวัลที่ 2 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4099

 

รางวัลที่ 3-42 “บัตรสมาชิก IHG ONE REWARDS : DIAMOND STATUS  ระยะเวลา 1 ปี  ” มูลค่ารางวัล  238,000 บาท

ได้แก่

 • รางวัลที่ 3 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7094
 • รางวัลที่ 4 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9111
 • รางวัลที่ 5 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7092
 • รางวัลที่ 6 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5099
 • รางวัลที่ 7 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8094
 • รางวัลที่ 8 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3090
 • รางวัลที่ 9 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7091
 • รางวัลที่ 10 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0028
 • รางวัลที่ 11 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4023
 • รางวัลที่ 12 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9113
 • รางวัลที่ 13 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX5112
 • รางวัลที่ 14 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9021
 • รางวัลที่ 15 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5020
 • รางวัลที่ 16 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8093
 • รางวัลที่ 17 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4117
 • รางวัลที่ 18 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8028
 • รางวัลที่ 19 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX1020

 

 • รางวัลที่ 20 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2098
 • รางวัลที่ 21 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4117
 • รางวัลที่ 22 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7098
 • รางวัลที่ 23 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5098
 • รางวัลที่ 24 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1110
 • รางวัลที่ 25 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8096
 • รางวัลที่ 26 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8091
 • รางวัลที่ 27 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9096
 • รางวัลที่ 28 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4096
 • รางวัลที่ 29 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2098
 • รางวัลที่ 30 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX2110
 • รางวัลที่ 31 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0095
 • รางวัลที่ 32 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3114
 • รางวัลที่ 33 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX3028
 • รางวัลที่ 34 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8113
 • รางวัลที่ 35 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9116
 • รางวัลที่ 36 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0096
 • รางวัลที่ 37 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX8020
 • รางวัลที่ 38 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX4111
 • รางวัลที่ 39 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7118
 • รางวัลที่ 40 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9094
 • รางวัลที่ 41 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8021
 • รางวัลที่ 42 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4022

               

รางวัลที่ 43-44 “ห้องพัก ONE-BEDROOM POOL VILLA 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้าจาก CROSS BALI
พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้น ECONOMY จาก AIR ASIA โรงแรมเข้าพักภายใน : 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67
AIR ASIA เดินทาง : 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67 (จองล่วงหน้า 14 วัน)” มูลค่ารางวัล  74,000 บาท

 • รางวัลที่ 43 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1112
 • รางวัลที่ 44 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4025

 

รางวัลที่ 45-51 “ตั๋วเครื่องบินไป-กลับต่างประเทศ ชั้น ECONOMY สายการบิน VIETJET 2 ที่นั่ง/รางวัล
เดินทาง : 1 พ.ย. 66 – 30 มิ.ย.67 (จองล่วงหน้า 14 วัน)” มูลค่ารางวัล 60,000 บาท

 • รางวัลที่ 45 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX8113
 • รางวัลที่ 46 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6099
 • รางวัลที่ 47 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1024
 • รางวัลที่ 48 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX1081
 • รางวัลที่ 49 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1020
 • รางวัลที่ 50 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3118
 • รางวัลที่ 51 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX4022

 

รางวัลที่ 52 -58 “ห้องพัก DELUXE PAVILION  3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และ เย็น จากโรงแรม RAYAWADEE  KRABI” มูลค่ารางวัล 46,492 บาท

 • รางวัลที่ 52 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX1116
 • รางวัลที่ 53 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8092
 • รางวัลที่ 54 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX5027
 • รางวัลที่ 55 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1092
 • รางวัลที่ 56 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0096
 • รางวัลที่ 57 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX1110
 • รางวัลที่ 58 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3093

 

รางวัลที่ 59-61 “ห้องพัก SUPERIOR 3 วัน 2 คืน จากโรงแรม CLUB MED PHUKET เข้าพักภายใน 30 ต.ค. 67”

มูลค่ารางวัล 44,800 บาท

 • รางวัลที่ 59 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8118
 • รางวัลที่ 60 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX1114
 • รางวัลที่ 61 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX5107

 

รางวัลที่ 62-91 “ชุดที่นอน และเครื่องนอนจาก LUNIO” มูลค่ารางวัล 40,370 บาท

 • รางวัลที่ 62 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2027
 • รางวัลที่ 63 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9110
 • รางวัลที่ 64 MCARD NUMBER: 710543XXXXXX5220
 • รางวัลที่ 65 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6020
 • รางวัลที่ 66 MCARD NUMBER:710210XXXXXX6113
 • รางวัลที่ 67 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5028
 • รางวัลที่ 68 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0020
 • รางวัลที่ 69 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3110
 • รางวัลที่ 70 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1110
 • รางวัลที่ 71 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX2058
 • รางวัลที่ 72 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2096
 • รางวัลที่ 73 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7099
 • รางวัลที่ 74 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7097
 • รางวัลที่ 75 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6111
 • รางวัลที่ 76 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX4027
 • รางวัลที่ 77 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1116
 • รางวัลที่ 78 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX5110
 • รางวัลที่ 79 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1094
 • รางวัลที่ 80 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX3085
 • รางวัลที่ 81 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX4115
 • รางวัลที่ 82 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9094
 • รางวัลที่ 83 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1090
 • รางวัลที่ 84 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9091
 • รางวัลที่ 85 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1021
 • รางวัลที่ 86 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0027
 • รางวัลที่ 87 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX3092
 • รางวัลที่ 88 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX2027
 • รางวัลที่ 89 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX7119
 • รางวัลที่ 90 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX4028
 • รางวัลที่ 91 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5091

 

รางวัลที่ 92-98 “ตั๋วเครื่องบินไป-กลับในประเทศ ชั้น ECONOMY สายการบิน VIETJET 2 ที่นั่ง/รางวัล
เดินทาง : 1 พ.ย. 66 – 30 มิ.ย.67 (จองล่วงหน้า 14 วัน)” มูลค่ารางวัล 40,000 บาท

 • รางวัลที่ 92 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX6117
 • รางวัลที่ 93 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5115
 • รางวัลที่ 94 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1094
 • รางวัลที่ 95 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9025
 • รางวัลที่ 96 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX5114
 • รางวัลที่ 97 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6113
 • รางวัลที่ 98 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0096

 

รางวัลที่ 99-106 “ห้องพัก POOL VILLA พร้อมอาหารเช้า 3 วัน 2 คืน จากโรงแรม FLORA CREEK CHAING MAI
โรงแรมเข้าพักภายใน : 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ย. 67” มูลค่ารางวัล 30,000 บาท

 • รางวัลที่ 99 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2090
 • รางวัลที่ 100 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4090
 • รางวัลที่ 101 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2096
 • รางวัลที่ 102 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6096
 • รางวัลที่ 103 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6119
 • รางวัลที่ 104 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX7110
 • รางวัลที่ 105 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5092
 • รางวัลที่ 106 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8094

 

รางวัลที่ 107-112 MONOWHEEL กระเป๋าเดินทาง AIRWHEEL SE35 มูลค่ารางวัล 29,900 บาท

 • รางวัลที่ 107 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0023
 • รางวัลที่ 108 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1116
 • รางวัลที่ 109 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX3023
 • รางวัลที่ 110 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9093
 • รางวัลที่ 111 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8091
 • รางวัลที่ 112 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX0118

 

รางวัลที่ 113-115 “ห้องพัก POOL VILLA SEA VIEW 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า จากโรงแรม PULLMAN PHUKET PANWA BEACH RESORT โรงแรมเข้าพักภายใน : 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67” มูลค่ารางวัล 28,000 บาท

 • รางวัลที่ 113 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX2099
 • รางวัลที่ 114 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX2021
 • รางวัลที่ 115 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX9119

 

รางวัลที่ 116-117 “ห้องพัก RIVER VIEW SUIT 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า จากโรงแรม CROSS CHIANG MAI RIVERSIDE โรงแรมเข้าพักภายใน : 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67” มูลค่ารางวัล 24,000 บาท

 • รางวัลที่ 116 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5097
 • รางวัลที่ 117 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9091

 

 

 

รางวัลที่ 118-119 “ห้องพัก XFLOAT CABIN 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า จากโรงแรม CROSS RIVER KWAI KANCHANABURI โรงแรมเข้าพักภายใน : 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67” มูลค่ารางวัล 24,000 บาท

 • รางวัลที่ 118 MCARD NUMBER:710210XXXXXX9022
 • รางวัลที่ 119 MCARD NUMBER:710210XXXXXX8024

 

รางวัลที่ 120-126 “ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น ECONOMY เดินทางภายในประเทศ จาก BANGKOK AIRWAYS

2 ที่นั่ง/รางวัล เดินทาง : 15 ม.ค. – 15 ก.ค. 67 (จองล่วงหน้า 14 วัน)” มูลค่ารางวัล  24,000 บาท

 • รางวัลที่ 120 MCARD NUMBER:  710510XXXXXX3518
 • รางวัลที่ 121 MCARD NUMBER:   710510XXXXXX2062
 • รางวัลที่ 122 MCARD NUMBER:  710550XXXXXX6113
 • รางวัลที่ 123 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX0021
 • รางวัลที่ 124 MCARD NUMBER:  710235XXXXXX5523
 • รางวัลที่ 125 MCARD NUMBER:  710510XXXXXX9094
 • รางวัลที่ 126  MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5023

 

 

รางวัลที่ 127-129 รูปปั้นปลามังกรฝังคริสตัล จาก CUBIC GEMS : DRAGON FISH WITH CRYSTAL มูลค่ารางวัล 16,500 บาท

 • รางวัลที่ 127 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7118
 • รางวัลที่ 128 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX0024
 • รางวัลที่ 129 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX0090

 

รางวัลที่ 130-132 “ห้องพัก STANDARD MOUNTAIN VIEW 3 วัน 2 คืน พร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ โรงแรม HOLIDAY INN VANA NAVA HUAHIN เข้าพักภายใน : 1 มี.ค. – 30 ก.ย. 67” มูลค่ารางวัล 16,000 บาท

 • รางวัลที่ 130 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0028
 • รางวัลที่ 131 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1093
 • รางวัลที่ 132 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1026

 

รางวัลที่ 133-134 “ห้องพัก LUXURY OCEAN VIEW 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า จากโรงแรม CROSS PATTAYA PRATAMNAK เข้าพักภายใน : 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67” มูลค่า 16,000 บาท

 • รางวัลที่ 133 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX8110
 • รางวัลที่ 134 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX5026

 

รางวัลที่ 135-144 “ห้องพัก JUNIOR SUITE  3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า จากโรงแรม PULLMAN PHUKET PANWA BEACH RESORT เข้าพักภายใน : 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67”       มูลค่ารางวัล 15,300 บาท

 • รางวัลที่ 135 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6093
 • รางวัลที่ 136 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX9097
 • รางวัลที่ 137 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX0025
 • รางวัลที่ 138 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9092
 • รางวัลที่ 139 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1112
 • รางวัลที่ 140 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4029
 • รางวัลที่ 141 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0021
 • รางวัลที่ 142 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8096
 • รางวัลที่ 143 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX2026
 • รางวัลที่ 144 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0115

 

รางวัลที่ 145-146 “ห้องพัก ONE-BED ROOM DUPLEX POOL VILLA 3 วัน 2 คืน จากโรงแรม CROSS PATTAYA OCEANPHERE เข้าพักภายใน : 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 67” มูลค่ารางวัล 15,000 บาท

 • รางวัลที่ 145 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX7116
 • รางวัลที่ 146 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX5086

 

รางวัลที่ 147- 156 “ห้องพัก THREE BEDROOM GARDEN VILLA 2 วัน 1 คืน จากโรงแรม MOVENPICK  เข้าพักภายใน : 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 67” มูลค่ารางวัล 14,913 บาท

 • รางวัลที่ 147 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9026
 • รางวัลที่ 148 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX6056
 • รางวัลที่ 149 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5112
 • รางวัลที่ 150 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX8025
 • รางวัลที่ 151 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7096
 • รางวัลที่ 152 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX7020
 • รางวัลที่ 153 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX1112
 • รางวัลที่ 154 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7024
 • รางวัลที่ 155 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1028
 • รางวัลที่ 156 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0022

 

 

รางวัลที่ 157-176 “ห้องพัก JUNIOR SUITES  3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และเย็น โรงแรม HOMM SUKHUMVIT เข้าพักภายใน : 1 ธ.ค. 66 – 31 พ.ค. 67” มูลค่ารางวัล 13,816 บาท

 • รางวัลที่ 157 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX9099
 • รางวัลที่ 158 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3095
 • รางวัลที่ 159 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0021
 • รางวัลที่ 160 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX2115
 • รางวัลที่ 161 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX5117
 • รางวัลที่ 162 MCARD NUMBER:  710510XXXXXX9082
 • รางวัลที่ 163 MCARD NUMBER:  710541XXXXXX4022
 • รางวัลที่ 164 MCARD NUMBER:  710570XXXXXX1027
 • รางวัลที่ 165 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX0113
 • รางวัลที่ 166 MCARD NUMBER:  710530XXXXXX4024
 • รางวัลที่ 167 MCARD NUMBER:  710541XXXXXX4029
 • รางวัลที่ 168 MCARD NUMBER:  710541XXXXXX8021
 • รางวัลที่ 169 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX9024
 • รางวัลที่ 170 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX7111
 • รางวัลที่ 171 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX2096
 • รางวัลที่ 172 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX7113
 • รางวัลที่ 173 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX4119
 • รางวัลที่ 174 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX8114
 • รางวัลที่ 175 MCARD NUMBER:  710550XXXXXX2140
 • รางวัลที่ 176 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX2093

 

รางวัลที่ 177-183 จี้กังหัน จาก MIRACLE MILL มูลค่ารางวัล 11,900 บาท

 • รางวัลที่ 177 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX7020
 • รางวัลที่ 178 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX5117
 • รางวัลที่ 179 MCARD NUMBER:  710570XXXXXX1028
 • รางวัลที่ 180 MCARD NUMBER:  710510XXXXXX3084
 • รางวัลที่ 181 MCARD NUMBER:   710235XXXXXX7085
 • รางวัลที่ 182 MCARD NUMBER:  710235XXXXXX1083
 • รางวัลที่ 183 MCARD NUMBER:  710210XXXXXX9092

 

 

รางวัลที่ 184-203 TATTOO PRINTER จาก IMPRINTU    มูลค่ารางวัล 11,900 บาท

 • รางวัลที่ 184 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4092
 • รางวัลที่ 185 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX1119
 • รางวัลที่ 186 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX6096
 • รางวัลที่ 187 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX1054
 • รางวัลที่ 188 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4114
 • รางวัลที่ 189 MCARD NUMBER: 710300XXXXXX0118
 • รางวัลที่ 190 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4117
 • รางวัลที่ 191 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX8093
 • รางวัลที่ 192 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2117
 • รางวัลที่ 193 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX4020
 • รางวัลที่ 194 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX0116
 • รางวัลที่ 195 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7110
 • รางวัลที่ 196 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2024
 • รางวัลที่ 197 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0090
 • รางวัลที่ 198 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX3117
 • รางวัลที่ 199 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX0029
 • รางวัลที่ 200 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9095
 • รางวัลที่ 201 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9095
 • รางวัลที่ 202 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9027
 • รางวัลที่ 203 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0110

 

รางวัลที่ 204-223 “ห้องพัก PREMIER ROOM 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และ ออนเซ็น จากโรงแรม HOMM SUKHUMVIT เข้าพักภายใน : 1 ธ.ค. 66 – 31 พ.ค. 67”             มูลค่ารางวัล 11,562 บาท

 • รางวัลที่ 204 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7025
 • รางวัลที่ 205 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6110
 • รางวัลที่ 206 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6020
 • รางวัลที่ 207 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX0096
 • รางวัลที่ 208 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9092
 • รางวัลที่ 209 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8059
 • รางวัลที่ 210 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9110
 • รางวัลที่ 211 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4098
 • รางวัลที่ 212 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1098
 • รางวัลที่ 213 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4118
 • รางวัลที่ 214 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5021
 • รางวัลที่ 215 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9096
 • รางวัลที่ 216 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7027
 • รางวัลที่ 217 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1092
 • รางวัลที่ 218 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX3026
 • รางวัลที่ 219 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX8117
 • รางวัลที่ 220 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2119
 • รางวัลที่ 221 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX1026
 • รางวัลที่ 222 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX3117
 • รางวัลที่ 223 MCARD NUMBER: 710540XXXXXX1024

 

รางวัลที่ 224-233 ห้องพัก GRAND EXECUTIVE ROOM 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า และ DINING VOUCHER มูลค่า 2,000 บาท จาก โรงแรม SKYVIEW HOTEL SUKHUMVITเข้าพักภายใน : 7 ม.ค.- 30 มิ.ย. 67″ มูลค่ารางวัล 10,000 บาท

 • รางวัลที่ 224 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX7027
 • รางวัลที่ 225 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1117
 • รางวัลที่ 226 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1021
 • รางวัลที่ 227 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8110
 • รางวัลที่ 228 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3091
 • รางวัลที่ 229 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2111
 • รางวัลที่ 230 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3092
 • รางวัลที่ 231 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX8080
 • รางวัลที่ 232 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0095
 • รางวัลที่ 233 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6096

 

รางวัลที่ 234-235 WATCH SERIE 6    มูลค่ารางวัล 10,000 บาท

 • รางวัลที่ 234 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX2114
 • รางวัลที่ 235 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5093

 

รางวัลที่ 236 เครื่องเล่น NINTENDO SWITCH มูลค่ารางวัล 10,000 บาท

 • รางวัลที่ 236 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6114

 

รางวัลที่ 237-241 “SIGNATURE MASSAGE VOUCHER 2 ชม. จาก โอเอซิส สปา  (VOUCHER 2 ใบ/รางวัล)”

มูลค่ารางวัล 9,180 บาท

 • รางวัลที่ 237 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7094
 • รางวัลที่ 238 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0113
 • รางวัลที่ 239 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8117
 • รางวัลที่ 240 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1098
 • รางวัลที่ 241 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX7027

 

รางวัลที่ 242-261 “ห้องพัก GRAND PREMIER ROOM 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า และ DINING VOUCHER

มูลค่า 1,000 บาท จากโรงแรม SKYVIEW HOTEL SUKHUMVIT เข้าพักภายใน : 7 ม.ค.- 30 มิ.ย. 67” มูลค่ารางวัล     7,500 บาท

 • รางวัลที่ 242 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7115
 • รางวัลที่ 243 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4024
 • รางวัลที่ 244 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0113
 • รางวัลที่ 245 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6117
 • รางวัลที่ 246 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1097
 • รางวัลที่ 247 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6095
 • รางวัลที่ 248 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX4029
 • รางวัลที่ 249 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX7090
 • รางวัลที่ 250 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX0114
 • รางวัลที่ 251 MCARD NUMBER: 710520XXXXXX5114
 • รางวัลที่ 252 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0096
 • รางวัลที่ 253 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX6060
 • รางวัลที่ 254 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX8112
 • รางวัลที่ 255 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9099
 • รางวัลที่ 256 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX5025
 • รางวัลที่ 257 MCARD NUMBER: 710300XXXXXX0094
 • รางวัลที่ 258 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX6501
 • รางวัลที่ 259 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1116
 • รางวัลที่ 260 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6114
 • รางวัลที่ 261 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX3025

 

รางวัลที่ 242-261 คูปองล้างรถ STANDARD จาก WASH ME NOW 12 คูปอง/รางวัล     มูลค่ารางวัล 4,800 บาท

 • รางวัลที่ 262 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6099
 • รางวัลที่ 263 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9097
 • รางวัลที่ 264 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4092
 • รางวัลที่ 265 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3112
 • รางวัลที่ 266 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX1112
 • รางวัลที่ 267 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX2021
 • รางวัลที่ 268 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX0079
 • รางวัลที่ 269 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9093

 

รางวัลที่ 270-284 บัตรชมภาพยนตร์ จาก MAJOR  20 ใบ/รางวัล       มูลค่ารางวัล 4,800 บาท

 • รางวัลที่ 270 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX5056
 • รางวัลที่ 271 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3090
 • รางวัลที่ 272 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX0028
 • รางวัลที่ 273 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3094
 • รางวัลที่ 274 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX3101
 • รางวัลที่ 275 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3118
 • รางวัลที่ 276 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX4116
 • รางวัลที่ 277 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4094
 • รางวัลที่ 278 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX0114
 • รางวัลที่ 279 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX7093
 • รางวัลที่ 280 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9096
 • รางวัลที่ 281 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6114
 • รางวัลที่ 282 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX0119
 • รางวัลที่ 283 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5093
 • รางวัลที่ 284 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX5029

 

รางวัลที่ 285-294 FUJIFLIM INSTAX MINI 70 มูลค่ารางวัล 4,590 บาท

 • รางวัลที่ 285 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6093
 • รางวัลที่ 286 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX5179
 • รางวัลที่ 287 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX6096
 • รางวัลที่ 288 MCARD NUMBER: 710540XXXXXX5029
 • รางวัลที่ 289 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8118
 • รางวัลที่ 290 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6096
 • รางวัลที่ 291 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1116
 • รางวัลที่ 292 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0095
 • รางวัลที่ 293 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5096
 • รางวัลที่ 294 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX6027

 

รางวัลที่ 295-344 CLASSION FACIAL TREATMENT VOUCHER จาก SAVOR          มูลค่ารางวัล 4,580 บาท

 • รางวัลที่ 295 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0095
 • รางวัลที่ 296 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3117
 • รางวัลที่ 297 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX6071
 • รางวัลที่ 298 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0024
 • รางวัลที่ 299 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX0052
 • รางวัลที่ 300 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6112
 • รางวัลที่ 301 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX3095
 • รางวัลที่ 302 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3113
 • รางวัลที่ 303 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3096
 • รางวัลที่ 304 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5110
 • รางวัลที่ 305 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX3080
 • รางวัลที่ 306 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX4111
 • รางวัลที่ 307 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX0110
 • รางวัลที่ 308 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4027
 • รางวัลที่ 309 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7114
 • รางวัลที่ 310 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9114
 • รางวัลที่ 311 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2090
 • รางวัลที่ 312 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3093
 • รางวัลที่ 313 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX8023
 • รางวัลที่ 314 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX8022
 • รางวัลที่ 315 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5119
 • รางวัลที่ 316 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX7023
 • รางวัลที่ 317 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1099
 • รางวัลที่ 318 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0501
 • รางวัลที่ 319 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX0112
 • รางวัลที่ 320 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2025
 • รางวัลที่ 321 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9027
 • รางวัลที่ 322 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3099
 • รางวัลที่ 323 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX5110
 • รางวัลที่ 324 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4117
 • รางวัลที่ 325 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9094
 • รางวัลที่ 326 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX4119
 • รางวัลที่ 327 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4117
 • รางวัลที่ 328 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5027
 • รางวัลที่ 329 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX0024
 • รางวัลที่ 330 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2093
 • รางวัลที่ 331 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6116
 • รางวัลที่ 332 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2020
 • รางวัลที่ 333 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5097
 • รางวัลที่ 334 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3090
 • รางวัลที่ 335 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8110
 • รางวัลที่ 336 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9115
 • รางวัลที่ 337 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0091
 • รางวัลที่ 338 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3119
 • รางวัลที่ 339 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8025
 • รางวัลที่ 340 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX1020
 • รางวัลที่ 341 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8112
 • รางวัลที่ 342 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1115
 • รางวัลที่ 343 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX1021
 • รางวัลที่ 344 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2116

 

รางวัลที่ 345-394 BANGLE GP COMFORT FIT จาก PHYA            มูลค่ารางวัล 2,950 บาท

 • รางวัลที่ 345 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX7115
 • รางวัลที่ 346 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9112
 • รางวัลที่ 347 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8091
 • รางวัลที่ 348 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX8024
 • รางวัลที่ 349 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4115
 • รางวัลที่ 350 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3098
 • รางวัลที่ 351 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX0089
 • รางวัลที่ 352 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX6067
 • รางวัลที่ 353 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3114
 • รางวัลที่ 354 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX2066
 • รางวัลที่ 355 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4112
 • รางวัลที่ 356 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX7096
 • รางวัลที่ 357 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9110
 • รางวัลที่ 358 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX2099
 • รางวัลที่ 359 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX8068
 • รางวัลที่ 360 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6097
 • รางวัลที่ 361 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0115
 • รางวัลที่ 362 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX7084
 • รางวัลที่ 363 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5116
 • รางวัลที่ 364 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1029
 • รางวัลที่ 365 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX1090
 • รางวัลที่ 366 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7113
 • รางวัลที่ 367 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX9094
 • รางวัลที่ 368 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX8029
 • รางวัลที่ 369 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2028
 • รางวัลที่ 370 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX6096
 • รางวัลที่ 371 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX9093
 • รางวัลที่ 372 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX7175
 • รางวัลที่ 373 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5063
 • รางวัลที่ 374 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0090
 • รางวัลที่ 375 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3116
 • รางวัลที่ 376 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1095
 • รางวัลที่ 377 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6117
 • รางวัลที่ 378 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX3110
 • รางวัลที่ 379 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2110
 • รางวัลที่ 380 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7119
 • รางวัลที่ 381 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4097
 • รางวัลที่ 382 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0117
 • รางวัลที่ 383 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7022
 • รางวัลที่ 384 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX5020
 • รางวัลที่ 385 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX9114
 • รางวัลที่ 386 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0111
 • รางวัลที่ 387 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX4098
 • รางวัลที่ 388 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX7521
 • รางวัลที่ 389 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8097
 • รางวัลที่ 390 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7097
 • รางวัลที่ 391 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1057
 • รางวัลที่ 392 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX3029
 • รางวัลที่ 393 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7023
 • รางวัลที่ 394 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9091

 

รางวัลที่ 395            หูฟัง IN EAR MARSHALL MODE – BLACK AND WHITE           มูลค่ารางวัล 1,490 บาท

 • รางวัลที่ 395 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8090

 

รางวัลที่ 396-445 MONOWHEEL | บัตร E-GOKART TRACK REGULAR    มูลค่ารางวัล 400 บาท

 • รางวัลที่ 396 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX8117
 • รางวัลที่ 397 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX3022
 • รางวัลที่ 398 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX6029
 • รางวัลที่ 399 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX3025
 • รางวัลที่ 400 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8094
 • รางวัลที่ 401 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX6029
 • รางวัลที่ 402 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX7026
 • รางวัลที่ 403 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX8116
 • รางวัลที่ 404 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5091
 • รางวัลที่ 405 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX6027
 • รางวัลที่ 406 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX2020
 • รางวัลที่ 407 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3090
 • รางวัลที่ 408 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7090
 • รางวัลที่ 409 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX1116
 • รางวัลที่ 410 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX1116
 • รางวัลที่ 411 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1091
 • รางวัลที่ 412 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3116
 • รางวัลที่ 413 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5119
 • รางวัลที่ 414 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX9092
 • รางวัลที่ 415 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX6021
 • รางวัลที่ 416 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX2025
 • รางวัลที่ 417 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5096
 • รางวัลที่ 418 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2112
 • รางวัลที่ 419 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX5020
 • รางวัลที่ 420 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX0119
 • รางวัลที่ 421 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX8025
 • รางวัลที่ 422 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8116
 • รางวัลที่ 423 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX3113
 • รางวัลที่ 424 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4023
 • รางวัลที่ 425 MCARD NUMBER: 710530XXXXXX0028
 • รางวัลที่ 426 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6114
 • รางวัลที่ 427 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX6091
 • รางวัลที่ 428 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX8119
 • รางวัลที่ 429 MCARD NUMBER: 710238XXXXXX0026
 • รางวัลที่ 430 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5099
 • รางวัลที่ 431 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8025
 • รางวัลที่ 432 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX9110
 • รางวัลที่ 433 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX9095
 • รางวัลที่ 434 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX7115
 • รางวัลที่ 435 MCARD NUMBER: 710570XXXXXX2029
 • รางวัลที่ 436 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX0023
 • รางวัลที่ 437 MCARD NUMBER: 710541XXXXXX9026
 • รางวัลที่ 438 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX2116
 • รางวัลที่ 439 MCARD NUMBER: 710235XXXXXX2110
 • รางวัลที่ 440 MCARD NUMBER: 710550XXXXXX3080
 • รางวัลที่ 441 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX5025
 • รางวัลที่ 442 MCARD NUMBER: 710510XXXXXX4113
 • รางวัลที่ 443 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX4117
 • รางวัลที่ 444 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX8099
 • รางวัลที่ 445 MCARD NUMBER: 710210XXXXXX1097