SCB M Weekly Surprise Debit

20 20 0701 - 20 20 1004

SCB M Weekly Surprise “เซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์ รับสิทธิ์ได้ทุกวัน”

สิทธิพิเศษเฉพาะ บัตรเดบิต/บัตรเติมเงิน SCB M VISA เพียงแลก 199  M Point

แลกสิทธิพิเศษได้ทุกสัปดาห์ เริ่มทุกวันพุธละ 1 สิทธิพิเศษ

ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน จนกว่าสิทธิ์จะหมด (1 สิทธิ์ / ท่าน / 1 สิทธิพิเศษ)

ระยะเวลารายการ : 1 ก.ค. 63 – 4 ต.ค. 63

Surprise #1 Betrend : วันพุธที่ 1 ก.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA  แลก 199 M Point รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปที่แผนก Betrend ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ร่วมรายการ  ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ   คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #2 Beauty Hall  : วันพุธที่ 8 ก.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA  แลก 199 M Point รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปที่แผนก Beauty Hall ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ร่วมรายการ  ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #3 Starbucks  : วันพุธที่ 15 ก.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA  แลก 199 M Point รับฟรี Starbucks E-Coupon มูลค่า 100 บาท ที่ร้าน Starbucks  คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #4 Mc Donald : วันพุธที่ 22 ก.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA แลก 199 M Point รับฟรีชุด Samurai Burger มูลค่าเริ่มต้น 139 บาท ที่ร้าน McDonald’s  คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #5 Gourmet Market / Home Fresh Mart : วันพุธที่ 29 ก.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA แลก 199 M Point รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปที่แผนก Gourmet Market / Home Fresh Mart ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ร่วมรายการ  ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #6 Food Court : วันพุธที่ 5 ส.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA แลก 199 M Point รับเพิ่ม 100 บาท เมื่อเติมเงินในบัตร 100 บาท ที่ Food Court (บัตรไม่สามารถแลกคืนได้) คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #7 บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ : วันพุธที่ 12 ส.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA  แลก 199 M Point รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า 1 ที่นั่ง  ที่โรงภาพยนตร์ภายในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #8 บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ กรุ้ป  : วันพุธที่ 19 ส.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA  แลก 199 M Point รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  1 ที่นั่ง  ที่โรงภาพยนตร์ภายในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #9 Krispy Kreme : วันพุธที่ 26 ส.ค. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA แลก 199 M Point รับฟรี Original Glazed & Iced Latte(12oz.) มูลค่า 109 บาท คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #10 KOI Thé : วันพุธที่ 2 ก.ย. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA แลก 199 M Point รับฟรี Golden Bubble Milk Tea หรือ Bubble Green milk Tea หรือ Bubble Oolong milk Tea ไซส์ s 1 แก้ว ที่ร้าน KOI Thé (โคอิเตะ) คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #11 M Card Shop Online : วันพุธที่ 9 ก.ย. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA  แลก 199 M Point รับส่วนลด 200 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้า ครบ 1,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จที่ www.mcardshop.com  คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #12 Betrend : วันพุธที่ 16 ก.ย. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA  แลก 199 M Point รับส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปที่แผนก Betrend ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ร่วมรายการ  ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ  คลิกเพื่อรับสิทธิ์

Surprise #13 Potato Corner : วันพุธที่ 23 ก.ย. 63

บัตรเดบิต/เติมเงิน SCB M VISA แลก 199 M Point รับฟรี ชุด MEGA FRIES SET มูลค่า 130บาท ที่ร้าน Potato Corner คลิกเพื่อรับสิทธิ์

เงื่อนไข

  • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  • คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ Capture ที่มาจากการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
  • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
  • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย จากการซื้อหรือบริหารดังกล่าว หากมีปัญหาในการซื้อหรือบริการโปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชัน หรือ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB M CALL CENTER โทร.1295