SCB M VISA

20 19 1101 - 20 20 0131

ช้อปทริปนี้ พ้อยท์ฟรี ล้นบัตร รับ M Point สูงสุด 100,000 คะแนน
สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน SCB M VISA
1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค.63

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตร SCB M VISA ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายต่างประเทศหรือช้อปออนไลน์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รับสูงสุด  100,000 M Point

ผู้ถือบัตรเครดิตSCB M LEGEND VISA และบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA
รับเพิ่มฟรี กระเป๋าเดินทาง RIMOWA Limbo Multiwheel สี Carmona Red  ขนาด 30 นิ้ว ราคาปกติ 36,500 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

“ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์  FLY วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333”

ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)(สำหรับผู้บัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)  (จำกัดสิทธิ์ 2,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียน )

เงื่อนไขรายการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท, บัตรเดบิต SCB M VISA, บัตรเติมเงิน SCB M VISA (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FLY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร SCB M VISA 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน และมียอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานข้อความ SMS ตอบกลับการยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับ “ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรายการกับ SCB M ช้อปทริปนี้ พ้อยท์ฟรี ล้นบัตร ซื้อสินค้า/บริการต่างประเทศเป็นลำดับที่ xxxx สำเร็จแล้ว” กรณีผู้ถือบัตรลงทะเบียนแต่สิทธิ์เต็มจะได้รับข้อความตอบกลับ “ขออภัยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมรายการ SCB M ช้อปทริปนี้ พ้อยท์ฟรี ซื้อสินค้า/บริการต่างประเทศครบแล้วท่านสามารถติดตามสิทธิพิเศษอื่นๆได้ที่ www.scbmcard.com”  และกรณีผู้ถือบัตรลงทะเบียนไม่สำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับ “ขออภัยการลงทะเบียนของท่านไม่สำเร็จกรุณาตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง”
 • ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้า/บริการ หรือออนไลน์ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63 (ตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ) และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมเมื่อเทียบเป็นเงินบาทตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด (การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างปะเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่บันทึกรายการ หรือ Posting Date ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิตหรือ Statement )
 • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date ) เฉพาะกรณีที่มียอดใช้จ่ายเทียบเป็นเงินบาทตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ/ เซลล์สลิป ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิกยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท ซื้อของออนไลน์เป็นสกุลเงินบาท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ชำระภาษี ซื้อกองทุน ซื้อประกัน และการซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 20,000 บาท รับ M Point 3,000 คะแนน จำกัดรับคะแนนสูงสุด 12,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ, ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 100,000 บาท บาท รับ M Point 20,000 คะแนน จำกัดรับคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ, ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ท่าน/ทุกหมายเลขบัตร SCB M VISA/ตลอดระยะเวลารายการ
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และ SCB M LUXE VISA ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง RIMOWA Limbo Multiwheel  ขนาด 30 นิ้ว สี Carmona Red  มูลค่า 36,500 จำนวน 1 ใบ/ ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการ
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์, ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน SCB M VISA แต่ละบัตรไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้
 • ธนาคารจะนำคะแนนสะสมพิเศษ M Point เข้าบัญชี M Card ของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมพิเศษในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) กรณีเป็นบัตรเครดิต และใน M Card แอปพลิเคชัน กรณีเป็นบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน

เหนือกว่าทุกอภิสิทธิ์ บัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA และบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA

 • รับคะแนนสะสม M Point  สูงสุด 2 เท่า ทุกการใช้จ่ายทั่วโลก
 • บริการรับ – ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน (Limousine Service) (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก)
 • บริการห้องรับรองพิเศษ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก)

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

 • รับบคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND, LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA
 •  คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว
 •  คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่ร่วมรายการผ่อนชำระทุกประเภท
 • ยกเว้นการให้คะแนนสะสม M Point สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และ ห้างฯ กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ
บริการรับ – ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน (Limousine Service)

 • บริการรับ – ส่ง หรือกลับจากสนามบิน มูลค่า 1,400 บาท/เที่ยว เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M LEGEND และ SCB M LUXE ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ/บัตรเครดิต/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน
 • รถ 1 คัน สามารถใช้ได้กับผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่านและผู้ติดตาม 2 ท่าน
 • สำรองการใช้สิทธิได้ที่ SCB M Call Center 1295 ล่วงหน้า 5 วันก่อนเดินทาง
 • จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน
 • เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ
 • ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บริการห้องรับรองพิเศษ ที่สนามบิน

 • บริการห้องรับรองพิเศษ  ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 1,200 บาท/ครั้ง เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA LEGEND และ SCB M VISA LUXE ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง/ครั้ง จำกัด 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน และสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/วัน โดยไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าใช้บริการห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ทุกกรณี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center 1295
 • ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563