บัตรเครดิต SCB M VISA

20 21 0401 - 20 21 0930

สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ตอบโจทย์สไตล์ ช้อป กิน เที่ยว

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564

ช่องทางการสมัคร

 • บูธ SCB M ในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน
 • SCB EASY APPLICATION

สมัครบัตรออนไลน์ : https://tmg.click/2VaVfYO

สมัครบัตรผ่าน SCB Easy App : https://tmg.click/3c5Slws

รายละเอียดโปรโมชัน

ต่อที่ 1

รับกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5 ครั้ง (ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ) ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม !

E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่า 250 บาท จำนวน 4 สิทธิ์/ท่าน ผ่าน M Card Application เมื่อสมัครผ่านช่องทาง SCB EASY App สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

ต่อที่ 3 รับเพิ่มอีก !

บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 2,200 บาท เมื่อสมัครผ่านช่องทาง SCB EASY App และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต

บัตรเครดิต SCB M VISA เหนือกว่าทุกอภิสิทธิ์ ทั้งในห้างฯ และทั่วโลก

 • ลดทุกวันสูงสุด 35% เมื่อใช้จากบัตรแลกคะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ
 • รับ M Point X4 เมื่อใช้ เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท
 • แบ่งชำระ 0% นาน 3-6 เดือน
 • เติมน้ำมันรับเครดิตเงินคืนสูงสุด

เงื่อนไขรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ต่อที่1)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
 • รับกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M VISA ครบ 5 ครั้ง ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Black Sapphire ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิต ดังนี้

        บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับการจัดส่งกระเป๋า ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร

        บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จะได้รับการจัดส่งกระเป๋า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร

        ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน

 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนรวมต่างๆ ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ผ่าน M Card Application มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท (ต่อที่2)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
 • รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ผ่านทาง M Card Application มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา
 • E-Coupon ใช้สำหรับเป็นส่วนลดเงินสด 250 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ โดยลูกค้าจะได้รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ผ่านทาง M Card Application จำนวน 4 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่า 250 บาท จำนวน 4 สิทธิ์ จะปรากฎบน M Card Application ในหมวดเฉพาะ SCB M เท่านั้นสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้

        บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

        บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 จะได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • E-Coupon ที่ปรากฎบน M Card Application สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • เมื่อลูกค้ากดใช้ E-Coupon จะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย ภายใน 24 ชม. หลังกดรับสิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์เพื่อแลกรับสิทธิ์ได้
 • จำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E-Coupon ส่วนลดบน M Card Application สามารถใช้ซื้อสินค้าและหรือบริการได้ ยกเว้น นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ สายการบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 2,200 บาท (ต่อที่3)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA บัตรหลักรายใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
 • รับบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่, ภูเก็ต, ตราด, ขอนแก่น และหาดใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 2,200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับบัตรโดยสารเครื่องบิน จะได้รับรหัสโปรโมชั่นจำนวน 2 รหัส สำหรับ 1 ท่าน เพื่อใช้สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินขาไป และขากลับ ชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในเส้นทางการบิน เชียงใหม่, ภูเก็ต, ตราด, ขอนแก่น และหาดใหญ่
 • รหัสโปรโมชัน 1 รหัสสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ที่นั่ง (ผู้ใหญ่) สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่ร่วมรายการ และทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น โดยผู้โดยสาร 1 ท่าน จะต้องใช้ 2 รหัส เพื่อสำรองที่นั่งบัตรโดยสารขาไปจำนวน 1 รหัส และขากลับจำนวน 1 รหัส
 • ธนาคารจะจัดส่งรหัสโปรโมชันให้กับผู้ถือบัตรเครดิต ดังนี้

        บัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564ลูกค้าจะได้รับรหัสโปรโมชัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง SCB EASY App

        บัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564ลูกค้าจะได้รับรหัสโปรโมชั่น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทาง SCB EASY App

        ระยะเวลาสำรองที่นั่งและเดินทาง ภายใน 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

        ในกรณีที่ของกำนัลดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันทดแทน

 • ธนาคารจะจัดส่งรหัสโปรโมชั่นให้กับผู้ถือบัตร ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA โดยผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บน SCB EASY App ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต และผู้ถือบัตรต้องยังคงสถานะเป็นผู้ใช้งาน SCB EASY App ดังกล่าวอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่งรหัสโปรโมชั่น ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ทำการผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติบน SCB EASY App ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรหัสโปรโมชั่นให้กับผู้ถือบัตร
 • ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจสอบเที่ยวบินและสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com/scbm เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่, ภูเก็ต, ตราด, ขอนแก่น และหาดใหญ่ จองได้เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) P, A และ O เท่านั้น
 • เที่ยวบินที่สามารถจองได้จะต้องแสดงสัญลักษณ์รูปดาว () และเป็นเส้นทางบินตรงเท่านั้น (non-stop)
 • รหัสโปรโมชันนี้รวมค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าภาษีสนามบิน
 • การสำรองที่นั่งโดยใช้รหัสโปรโมชันนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในรหัสชั้นโดยสารที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • รหัสโปรโมชันนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด ของกำนัล หรืออื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆ ได้
 • บัตรโดยสารนี้สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้
 • รหัสโปรโมชันนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/scbm เท่านั้น
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้สูงสุด 330 วันก่อนการเดินทาง
 • เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
 • ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
 • การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ณจุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเรียกชำระค่าบัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมกรณีการเดินทางไม่เข้าข่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ +66 (2) 270 6699 (เวลาทำการ 08.00 . – 20.00 . ทุกวัน)
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนรวมต่าง ๆ ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ และเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภทรวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายมาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม

เงื่อนไขรวม

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295