SCB M VISA X Beauty Hall

20 23 0915 - 20 23 1231

 

รายการ โปรโมชันบัตรเดบิต SCB M VISA X Beauty Hall

ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

ที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (ยกเว้นเดอะมอลล์ รามคำแหง และบลูพอร์ต หัวหิน)

รับบัตรกำนัลห้างฯเพิ่มจากบัตรเดบิต SCB M เมื่อช้อปตามยอดซื้อที่กำหนด รับคืนรวมสูงสุดมูลค่า 6,200 บาท*

 

 

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 25% เมื่อแลกคะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ (สิทธิประโยชน์บัตรปกติ)

 • รับส่วนลด 25% เมื่อแลกคะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ
 • รับส่วนลด 12.5 % เมื่อแลกคะแนนสะสมM Point เท่ากับยอดซื้อ

รับคะแนนสะสม M Point สูงสุด X2  (สิทธิประโยชน์บัตรปกติ)

 • เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 เท่า สำหรับบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA

เงื่อนไขการรับ M Cash Coupon จาก Beauty Hall

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA ที่ใช้จ่ายที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 4,000 – 5,999 บาท/เซลล์สลิป รับ M Cash Coupon มูลค่า 400 บาท (เฉพาะสาขาเดอะมอลล์ โคราช), ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 6,000 – 15,999 บาท/เซลล์สลิป รับ M Cash Coupon มูลค่า 200 บาท, ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 16,000 – 29,999 บาท/เซลล์สลิป รับ M Cash Coupon มูลค่า 1,000 บาท, ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับ M Cash Coupon มูลค่า 2,500 บาท, ยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับ M Cash Coupon มูลค่า 5,000 บาท

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลห้างฯ จากบัตรเดบิต SCB M VISA

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ตั้งแต่ 2,000 – 3,999  บาท/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 4,000 – 5,999 บาท/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 200 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 6,000 – 15,999 บาท/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 400 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 1,200 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 1 เซลล์สลิป / สิทธิ์ / ท่าน / เดือน,
 • จำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัลห้างฯ ของทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 1,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องนำเซลล์สลิป มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดรับของสมนาคุณในแผนก Beauty Hall ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น
 • บัตรกำนัลจากบัตรเดบิต SCB M VISA ที่ใช้แจกในรายการเป็นบัตรกำนัลแบบไม่มีเงื่อนไข สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 และจะต้องใช้คู่กับบัตรเดบิต SCB M VISA ในครั้งถัดไป
 • ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
 • ผู้ถือบัตรต้องเลือกรับโปรโมชันใดโปรโมชันหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขายซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้ สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295