SCB M Debit Prepaid Beauty Hall

20 22 0412 - 20 22 0731

โปรโมชันบัตร SCB M Debit /SCB M Prepaid ในแผนก Beauty Hall

ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

ที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช,เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (8 สาขา)

รับ M Cash Coupon จาก Beauty Hall และ บัตรกำนัลจาก SCB M Debit / SCB M Prepaid รวมมูลค่าสูงสุด 6,200 บาท* เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

 

 

เงื่อนไขการรับ M Cash Coupon จาก Beauty Hall

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ที่ใช้จ่ายที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
 • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป รับ M Cash Coupon มูลค่า 400 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป รับ M Cash Coupon มูลค่า 200 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไป รับ M Cash Coupon มูลค่า 1,000 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 000 บาทขึ้นไป รับ M Cash Coupon มูลค่า 2,500 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับ M Cash Coupon มูลค่า 5,000 บาท

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลจากบัตร SCB M Debit และบัตร SCB M Prepaid

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลเพิ่ม มูลค่า 100 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลเพิ่ม มูลค่า 200 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 520 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลเพิ่ม มูลค่า 400 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 480 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ตั้งแต่ 16,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลเพิ่ม มูลค่า 1,200 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 280 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, จำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัลรวมทั้งสิ้น 1,880 สิทธิ์ / ทุกสาขา / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


เงื่อนไขรวม

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องนำเซลล์สลิป มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดรับของสมนาคุณในแผนก Beauty Hall ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น
 • บัตรกำนัลจาก SCB M Debit / Prepaid ที่ใช้แจกในรายการเป็นบัตรกำนัลแบบมีเงื่อนไข สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และจะต้องใช้คู่กับบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ในครั้งถัดไป
 • ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่น ๆ ได้
 • ผู้ถือบัตรต้องเลือกรับโปรโมชันใดโปรโมชันหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขายซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการ
  ลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295