ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ขอแจ้งการให้บริการ บัตรกำนัลศูนย์การค้า อิเล็กทรอนิกส์

20 23 0607 - 20 23 1231

 

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ขอแจ้งให้บริการ บัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะให้บริการวันสุดท้าย วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สำหรับท่านที่ยังมีบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์คงเหลือจาก Campaign ดังต่อไปนี้โปรดนำบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ภายในวันที่กำหนด ดังนี้  

  • HEAT UP SUMMER หมดอายุวันที่  30 มิถุนายน   2566 
  • E-VOCHER ON SALES#2 หมดอายุวันที่  31 กรกฎาคม 2566 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

EM PRIVILEGE ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น M โทร. 02-269-1000 ต่อ 1345 

EM PRIVILEGE ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น M โทร. 02-269-1000 ต่อ 2100