Math Talent By Dr.Ying

MATH TELENT BY DR.YING
คณิตคิดเป็นภาพ เน้นการสอนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจถึงแก่นและที่มาของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ โดยสอนผ่านสื่อการสอน ของเล่น และกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าใจพื้นฐานและคิดเป็นภาพได้อย่างถูกต้อง

Location : 2 F., The EmQuartier
Tel : 02-059-0599
02-061-1044
081-489-6867
089-994-0699

Line : @mtemquartier
Facebook : MathTalent.Emquartier
IG : mathtalent.emquartier