เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ “The Mall Group Go Green : PET Bottle Machine”

20 23 0320 - 20 23 1231

 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ “The Mall Group Go Green : PET Bottle Machine” เนื่องในวันรีไซเคิลเดย์ 18 มีนาคมของทุกปี

เชิญชวนทุกคนคัดแยกขยะพลาสติกใส โดยนำขวด PET พลาสติกใสมาหยอดตู้ PET Bottle Machine เพื่อนำพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  พร้อมสะสมคะแนนแลกรับของรางวัล

สามารถนำขวดพลาสติกใสมาคืนตู้ PET Bottle Machine แลกรับของรางวัลได้ ดังนี้

– 5,000 Point แลกรับ กล่องอาหารพร้อมชุดช้อนส้อม

– 6,000 Point แลกรับ แก้วเก็บอุณหภูมิ

– 10,000 Point แลกรับ กระติกเก็บความ

โดยสามารถนำขวดมาแลกได้ในเครือเดอะมอลล์ ทั้ง7 สาขาดังนี้

เอ็ม ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

เอ็ม ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

เดอะมอลล์ บางแค

เดอะมอลล์ บางกะปิ

ดิ เอ็มโพเรียม

ดิ เอ็มควอเทียร์

พารากอน