เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง
14 - 24 September 2017
ดิ เอ็มควอเทียร์ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย รับภาพที่ระลึกจากงาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติและศิลปินแถวหน้าของไทย
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ มูลนิธิคีตรัตน์ จัดงาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” นิทรรศการผสมผสานระหว่างดนตรีและศิลปะ อาทิ ศ.ปรีชา เถาทอง, รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ , ผส.สุรสิทธิ์ เสาว์คง,      อ.ปราชญ์ อรุณรังษี ฯลฯ ร้อยเรียงคีตศิลป์และงานจิตรกรรม เพื่อถวายความรำลึกและน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมชมการแสดง MIXED-MEDIA ART CO-CREATION (บรรเลงดนตรีจากภาพวาด) ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
พร้อมรับภาพวาดที่ระลึก พิมพ์ขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑๙ ภาพ จาก ๑๙ ศิลปิน วันละ ๒ ภาพ (จำนวนจำกัด, ๑ ท่าน/ชุด/วัน)  ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
 
emquartier เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง