E-VOUCHER ON SALE

20 20 1221 - 20 21 0228

E-VOUCHER ON SALE
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB และ SCB M เมื่อซื้อบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์  รับเพิ่มสูงสุด  40,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
โดยใช้บัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน M Card แอปพลิเคชั่น

ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
ณ จุดลงทะเบียน ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

 เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต SCB/SCB M ซื้อ E-Voucher รับคืนสูงสุด 40,000.-

ซื้อ E-Voucher รับเพิ่ม E-Voucher จำนวนสิทธิ์
ทุก 10,000.- 1,000.- 500
50,000.- ขึ้นไป 7,500.- 200
100,000.- ขึ้นไป 20,000.- 250

 

เงื่อนไข :

 • ต้องแสดงบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต SCB / SCB M ที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกันเท่านั้น และต้องเป็นเจ้าของบัตรตัวจริง ไม่สามรถรับสิทธิ์แทนได้ (ใบขับขี่ หรือ รูปบัตรประชาชนไม่สามารถรับสิทธิ์ได้)
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัดรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 40,000 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯอิเล็กทรอนิกส์ หมดอายุวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อ E-Voucher  10,000 / 50,000  จะได้รับเป็น E-Voucher ใบละ 1,000,-

ซื้อ E-Voucher  100,000 จะได้รับเป็น E-Voucher ใบละ 1,000,- จำนวน 50 ใบ และ  ใบละ 10,000,- จำนวน 5 ใบ

รับเพิ่ม E-Voucher 1,000 / 7,500 / 20,000.-  จะได้รับเป็น E-Voucher ใบละ 1,000,-

 • ผู้ถือบัตรสามารถซื้อบัตรกำนัลศูนย์ฯอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ Redemption Counter ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น G หน้าร้าน Fendiและ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น M หน้าร้าน Rag & Bone
 • บัตรกำนัลศูนย์ฯอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารและศูนย์การค้าฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
 • เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก M CARD โดยต้องมี Mobile Application M CARD และต้องมีบัตรประชาชนที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (Expad และ Tourist ไม่สามารถร่วมรายการได้)
 • ร้านค้ารับบัตรกำนัลศูนย์ฯอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดสอบถามเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียน
 • ไม่สามารถผ่อนชำระ และ รับโปรโมชั่นอื่นๆของศูนย์การค้าได้
 • การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลศูนย์ฯอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้สูงสุด 150 ใบ/ครั้ง

 

จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ และ สอบถามรายละเอียด
ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น M หน้าร้าน Rag & Bone โทร 02 – 269 1000 ต่อ 2100
ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น G หน้าร้าน FENDI โทร 02 – 269 1000 ต่อ 1345