ประกันภัยไซเบอร์ เพิ่มความคุ้มครอง 2 เท่า ตลอดปีกรมธรรม์

20 21 0507 - 20 21 0630

จะโดนแฮกเมื่อไหร่ ก็ไม่รู้
ประกันภัยไซเบอร์ เพิ่มความคุ้มครอง 2 เท่า ตลอดปีกรมธรรม์
พิเศษ!! เพียงซื้อประกันภัยไซเบอร์ ผ่านบูธ SCB M
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

แผนสแตนดาร์ด
จำกัดความรับผิดต่อหมวดความคุ้มครองไม่เกิน 20,000 บาท และทุกหมวดรวมกันไม่เกิน 40,000 บาท
แผนแพลตตินั่ม
จำกัดความรับผิดต่อหมวดความคุ้มครองไม่เกิน 50,000 บาท และทุกหมวดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
เงื่อนไข

การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เพิ่มความคุ้มครอง 2 เท่า ตลอดปีกรมธรรม์” สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ประกันภัยไซเบอร์ ผ่านบูธ SCB M ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
ความคุ้มครอง 2 เท่า ตลอดปีกรมธรรม์ (นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง จนถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง)
สำหรับแผนสแตนดาร์ดจำกัดความรับผิดต่อหมวดความคุ้มครองไม่เกิน 20,000 บาท และทุกหมวดรวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และสำหรับแผนแพลตตินั่มจำกัดความรับผิดต่อหมวดความคุ้มครองไม่เกิน 50,000 บาท และทุกหมวดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้เข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า ไทยไพบูลย์ประกันภัย โทร 02-430-6677
ซื้อได้ที่บูธ SCB M ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพิ่มเติมติดต่อ SCB M Call Center โทร. 1295
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คลิก

ภาษาไทย : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance/m-insurance/m-cyber-insurance.html

ภาษาอังกฤษ : https://www.scb.co.th/en/personal-banking/insurance/m-insurance/m-cyber-insurance.html