สมัคร! บัตรเครดิต SCB M VISA

20 19 0801 - 20 20 0131

สมัคร! บัตรเครดิต SCB M VISA รับคะแนนสูงสุด 7,000 M Point พร้อมลุ้นแพ็กเกจทัวร์บินคู่ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น และลุ้นของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค.63

รายละเอียดโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA

ต่อที่ 1: รับคะแนนสูงสุด 7,000 M Point

สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M VISA เฉพาะผู้สมัครบัตรรายใหม่ 

รับ M Point สูงสุด 7,000 คะแนน เมื่อมีการใช้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA 7,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร

 • รับ M Point 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายอย่างน้อย 1,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M ต่อ สลิปเซลล์ 1 ครั้งภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • รับ M Point เพิ่ม 2,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายสะสมรวม 7,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA

สำหรับลูกค้าที่เป็นสมัครบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบัน 

 • รับ 1,000 M Point เมื่อใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป ต่อสลิปเซลล์
 • รับ เพิ่มอีก 2,000 M Point เมื่อใช้จ่ายสะสมรวม 7,000 บาท (ยอดใช้จ่ายสะสม ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ)

ต่อที่ 2:  แพคเกจทัวร์ เที่ยวฟรี Hokkaido

แพคเกจทัวร์ เที่ยวฟรี Hokkaido 30 รางวัล สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต SCB M VISA รายใหม่

เที่ยวฟรี Hokkaido 30 รางวัล สำหรับผู้ใชับัตรเครดิต SCB M VISA รายใหม่ (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) หรือกระเป๋าล้อลาก by MICHEAL KLEIN จำนวน 750 ใบ รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

 • 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 เดินทางในเดือน ธันวาคม 2562 (รอบที่ 1)
 • 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 เดินทางในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (รอบที่ 2)
 • 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2562 เดินทางในเดือน เมษายน 2563 (รอบที่ 3)
 • กระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEAL KLEIN 24 นิ้ว จำนวน 150  รางวัล (มูลค่า รางวัลละ 7,900 บาท)
 • กระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEAL KLEIN 20 นิ้ว จำนวน 200 รางวัล (มูลค่า รางวัลละ 5,900 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลัก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ผู้ถือบัตร ระหว่างวันที่ 1 สิงคาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัครเครดิต SCB บัตรหลักรายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA รับเพิ่ม M Point สูงสุด 7,000 คะแนน ดังนี้
  • ต่อที่ 1 รับเพิ่ม M Point 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายอย่างน้อย 1,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ต่อ สลิปเซลล์ 1 ครั้งภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
  • ต่อที่ 2 รับเพิ่ม M Point 2,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายสะสมรวม 7,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA (โดยนับรวมยอดใช้จ่ายของต่อที่ 1) ภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB บัตรหลักรายปัจจุบัน หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้ว ไม่ถึง 180 วันจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัครเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA รับเพิ่ม M Point สูงสุด 3,000 คะแนน ดังนี้
  • ต่อที่ 1 รับเพิ่ม 1,000 M Point เมื่อมีการใช้จ่ายอย่างน้อย 1,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ต่อเซลล์สลิป 1 ครั้งภายใน 45 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
  • ต่อที่ 2 รับเพิ่มอีก 2,000 M Point เมื่อมีการใช้จ่ายสะสม 7,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA (โดยนับรวมยอดใช้จ่ายต่อที่ 1) ภายใน 45 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต
 • เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิต จะได้รับ คะแนนสะสม M Point โอนเข้าบัตรสมัคร M Card ให้กับผู้ถือ ที่บัตรเครดิตได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ จะโอนคะแนนสะสม M Point เข้าบัตรสมาชิก M Card ให้กับผู้ถือบัตร ที่บัตรเครดิตได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และจะโอนคะแนนสะสม M Point เข้าบัตรสมาชิก M Card ให้กับผู้ถือบัตร ที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 31 มกราคม 2563 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ในรอบบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้จะไม่รวมรายการจากการใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตในหมวด สินค้าทองคำ สินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

เงื่อนไขสำหรับ ลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ SCB M รายใหม่

 • เงื่อนไขสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์ SCB M ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(“ธนาคาร”)
 • ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม. 2563 ลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวฟรี Hokkaido 30 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง หรือกระเป๋าล้อลาก 750 ใบ รวมมูลค่า 8,092,500 บาท
 • เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล ลูกค้าที่ได้รับสิทธิลุ้นรางวัลจะต้องเป็นลูกค้ารายใหม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หรือทำประกัน SCB M Insurance ดังต่อไปนี้
  • ได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลัก ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตของ SCB M VISA หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA ไม่น้อยกว่า 180 วันจากนับที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
  • ได้รับอนุมัติให้ใช้บัตร SCB M VISA Debit
  • ได้รับอนุมัติให้ใช้บัตร SCB M VISA Prepaid
  • ได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash
  • ได้รับอนุมัติให้ใช้สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ที่สมัครผ่านบูธ SCB M ในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา
  • ลงนามในคำขอประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิตสำหรับผลิตภัณฑ์ประกัน SCB M Insurance (“คำขอประกัน”)
 • การลุ้นรางวัลแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิจับรางวัลลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน และทำการจับรางวัลตัวจริงและสำรองที่ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภทเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • รอบที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 โดยจับรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศางวัลทาง www.scbmcard.com ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. ซึ่งรางวัลได้แก่
  • แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ – ญี่ปุ่น 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า รางวัลละ 110,000 บาท รวมมูลค่า 1,100,000 บาท
  • กระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEAL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,900 บาท รวมมูลค่า 399,500 บาท
  • กระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEAL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,900 บาท รวมมูลค่า 1,198,000 บาท
 • รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือลงนามในคำขอประกัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจับรางวัล ในวันที่ 20 ธันวาคม เวลา 11.00 น. ประกาศรางวัลทาง www.scbmcard.com ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. ซึ่งรางวัลได้แก่
  • แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ – ญี่ปุ่น 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า รางวัลละ 110,000 บาท รวมมูลค่า 1,100,000 บาท
  • กระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEAL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,900 บาท รวมมูลค่า 399,500 บาท
  • กระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEAL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,900 บาท รวมมูลค่า 1,198,000 บาท
 • รอบที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือลงนามในคำขอประกัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 โดยจับรางวัลในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ประกาศ รางวัลทาง www.scbmcard.com ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลา 18.00 น. ซึ่งรางได้แก่
  • แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ – ญี่ปุ่น 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า รางวัลละ 110,000 บาท รวมมูลค่า 1,100,000 บาท
  • กระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEAL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,900 บาท รวมมูลค่า 399,500 บาท
  • กระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEAL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,900 บาท รวมมูลค่า 1,198,000 บาท
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลเพียง 1 สิทธิ และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ และหากจับรางวัลใหม่ในแต่ละรอบเสร็จสิ้น ธนาคารจะทำลายชิ้นส่วนทิ้งโดย ไม่นำไปรวมกับการจับรางวัลในรอบถัดไป
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผลรางวัลในแต่ละรอบ เพื่อยืนยันและนัดหมายการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น ต้องติดต่อธนาคารเพื่อรับรางวัลภายในกำหนดเวลาที่นัดหมาย โดยนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีรับด้วยตัวเอง หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และเอกสารต่างๆ ตามที่ธนาคารฯกำหนด รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล หรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • เงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น – ผู้ที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น – กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือเป็นสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที – ผู้ทีได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง – ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะเดินทางเดินไป – กลับ ในวันและเวลาตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย – รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • สำหรับผู้ได้รับรางวัลเป็นกระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEAL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว หรือกระเป๋าล้อลาก Rudy Red by MICHEAL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลดังกล่าวไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 45 วันนับจากวันประกาศผลรางวัลในแต่ละรอบ
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ – นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้หรือแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัททัวร์เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
 • ผู้ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลกระเป๋าล้อลาก ของรางวัล หรือจากการเดินทาง สายการบิน ที่พักท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใดๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการอาหาร / ผู้ให้บริการ / โรงแรม หรือบุคคลใดๆ  ทั้งสิน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ใบอนุญาติเลขที่ 302/2562, 303/2562 และ 304/2562 ออกให้ ณ อำเภทเมืองนนทบุรี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ SCB M Call Center โทร. 1295

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต SCB M VISA

 • แลกคะแนน M Point รับส่วนลดได้ที่จุดบริการลูกค้าที่กำหนด หรือแลกคะแนนผ่าน M Card แอปพลิเคชั่น, คะแนนสะสมทุก 800 M Point แทนส่วนลดเงินสด 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์
 • เมื่อแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้
 • เงื่อนไขเป็นตามที่ห้างฯ กำหนด