ยิ่งใช้ยิ่งได้

20 21 0701 - 20 21 0930

EMPORIUM | EMQUARTIER ยิ่งใช้ยิ่งได้

รับคืนรวมสูงสุด 13,000.- เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่าน G-Wallet จากแอปเป๋าตัง โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่ร้านค้า และร้านอาหารที่ร่วมรายการ

ภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ครบตามเงื่อนไข

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2564

 

ช้อป หรือ รับประทานอาหาร

สะสมครบ… / วัน

 

                  โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ
5,000.- / วัน  

รับ E-Voucher จาก G-Wallet สูงสุด 7,000.-

 

(ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์รับ E-voucher ผ่าน G-wallet ไม่เกิน 5,000.- / วัน / คน, จำกัดการรับ E-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000.- / คน / ตลอดรายการ)

 

มูลค่า 500.-

 

(จำกัด 12 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ,

จำกัดรวม 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

 

 

ร้านค้าที่ร่วมรายการยิ่งใช้ยิ่งได้ ดังนี้

EMPORIUM

 • EASTBOURNE
 • JIM THOMPSON
 • MONTBLANC
 • OSIM
 • SATIRA SPA
 • TANK STORE

EMQUARTIER

 • AUDREY CAFÉ DES FLEURS
 • BOOTS
 • CAFÉ CHILLI
 • DEVIALET BY DECO 2000
 • HARRODS CAFÉ
 • LEAM CHAROEN SEAFOOD
 • MAISEN
 • ON THE TABLE
 • SUSHI CYU

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้” สะสมครบ 5,000 บาท ขึ้นไป / วัน รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท (จำกัด 12 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ / บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 64), เฉพาะผู้ที่นำใบเสร็จและแสดงยอดการชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่มียอดใช้จ่ายตรงกันเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Redemption Counter ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, เงื่อนไขการรับ E-Voucher จาก G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง รับทุกวันที่ 7 ในเดือนถัดไป มูลค่าสูงสุด 7,000 บาท โดยแบ่งเป็น ยอดใช้จ่าย 1 – 40,000 บาท รับ E-Voucher ร้อยละ 10 สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท / ยอดใช้จ่าย 40,001 – 60,000 บาท รับ E-Voucher ร้อยละ 15 สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท (ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์รับ E-voucher ผ่าน G-wallet ไม่เกิน 5,000 บาท / วัน / ท่าน, จำกัดการรับ E-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ, E-Voucher หมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 64) เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com, ร่วมรายการเฉพาะการชำระเงินแบบเต็มจำนวน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอเทียร์ เท่านั้น งดร่วมรายการใบเสร็จจากการผ่อนชำระ, ใบเสร็จจากการชำระสินค้าไม่เต็มจำนวน, ใบเสร็จการชำระสินค้าล่วงหน้า หรือมัดจำ, การซื้อ Gift Certificate / Voucher / Cash Voucher, การชำระค่าโทรศัพท์, การชำระค่าบัตรเครดิต, การชำระค่าประกันทุกประเภท, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การชำระค่าดอกเบี้ย / ค่าปรับ หรือค่าบริการต่างๆ, เครื่องดื่มแอลกฮอล์, บุหรี่, การซื้อกองทุน LTF/RMF, การทำธุรกรรมต่างๆ ทางธนาคาร และใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า Emporium / EmQuartier / Food Court / Take Away / Take Home / Gourmet Market / Power Mall / SportsMall / ร้านทอง / การออกใบเสร็จที่ไม่มีระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / บิลเงินสด / ร้าน Aveda, Atelier de prestige, Cle De Peau, Champion & Nike, Creed, Diplyque, Fresh, Kiehl’s, La Patis, Ipsa, M.A.C., Nars, Take Care, Wine Cellar และ YSL beauty, สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-269-2100 และ 02-269-1345, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า