ช้อปดีมีคืน

20 22 0101 - 20 22 1231

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 – 15 ก.พ. 65 ช้อปสูงสุด 30,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์

สินค้าและบริการที่ไม่ร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

1.ค่าสุรา เบียร์ และไวน์

2.ยาสูบ,บุหรี่

3.ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

4.ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

5.ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

6.ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

7.ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

8.ค่าสาธารณูปโภค

9.ค่าน้ำประปา

10.ค่าไฟฟ้า

11.ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์

12.ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

13.ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 65

14.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ

15.การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 

จุดออกใบกำกับภาษี

เดอะมอลล์ รามคำแหง

-จุดออกใบกำกับภาษีบริเวณหน้า Home Fresh Mart ทางออกชั้น G

 

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

-จุดออกใบกำกับภาษี Gourmet market ชั้น Basement

-จุด Customer Service ชั้น 2 แผนก Power Mall

 

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

-จุดออกใบกำกับภาษีชั้น Super หน้าทางเข้า Gourmet  market

-จุด On Stop Service ชั้น 1

-จุด On Stop Service ชั้น 3

-จุด Customer Service ชั้น 4

 

เดอะมอลล์ บางแค

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G หน้า Gourmet Market

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 แผนก  ชุดชั้นในสตรี

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 3 แผนก  D.I.Y

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G จุด In แผนก Beauty

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G จุด In แผนก Gourmet

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2 แผนก Be trend

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 3 จุด VIP Power Mall

 

เดอะมอลล์ โคราช

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 บริเวณ Gourmet Market

 

ดิ เอ็มโพเรียม

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1  แผนก Boutique

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 4 หน้า Gourmet Market

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M บริเวณ Quartier Gallery สาขา ดิ เอ็มควอเทียร์

 

พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น SP ด้านหลัง ฝั่ง North เครื่องที่ 1 จ-พฤ(13:00-22:00 น.) ศ-อา (10:00-22:00 น)

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น ML แผนก Main hall  จ-พฤ(13:00-22:00 น.) ศ-อา (10:00-22:00 น)

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2 หน้า Lacoste เครื่องที่ 1 จ-พฤ(13:00-22:00 น.) ศ-อา (10:00-22:00 น)

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 4 แผนก Power Mall บริเวณ Apple จ-พฤ(13:00-22:00 น.) ศ-อา (10:00-22:00 น)

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 4 แผนก Power Mall บริเวณ เครื่องปรับอากาศ จ-พฤ(13:00-22:00 น.) ศ-อา (10:00-22:00 น)

 

ดิ เอ็มควอเทียร์

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G บริเวณ Gourmet Market

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M บริเวณ Quartier Gallery

-จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1  แผนก Boutique สาขา ดิ เอ็มโพเรียม

 

Gourmet Market สาขา StandAlone

-จุดออกใบกำกับภาษี ของสาขา