กรุงเทพมหานคร Shopping Festival

20 20 0626 - 20 20 0802

กรุงเทพมหานครฯ SHOPPING FESTIVAL
26 มิ.ย. 63 – 2 ส.ค. 63

มหานครออนเซล ทั้งห้างฯ และศูนย์ฯ ลดสูงสุด 90%*
*เฉพาะแบรนด์และแผนกที่ร่วมรายการ อาทิแผนก Shoes & Bags Salon, Ladies’ Boutique, Sport Mall, Men Intrend, Betrend, Accessories Bazaar, Watch Galleria, Home Furnishings, Beauty Hall

ช้อปในห้างฯ ทุกศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์

เฉพาะ 26 มิ.ย. 63 – 28 มิ.ย. 63 / 10 ก.ค. 63 – 12 ก.ค. 63 / 17 ก.ค. 63 – 19 ก.ค. 63 และ 24 ก.ค. 63 – 26 ก.ค. 63

เคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 30%*
รับคืนรวมสูงสุด 500 บาท* จากบ้ตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปครบทุก 5,000 บาท

– สมาชิก M Card รับ E-COUPON 250 บาท : รวบรวมใบเสร็จที่ช้อปภายในห้างฯ รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart, ในวันและสาขาเดียวกันครบตามที่กำหนด แสดงใบเสร็จรับสิทธิ์ ณ บริเวณจุด Inspector / Redemption ที่สาขากำหนด หรือช้อปผ่าน M Chat & Shop (ยกเว้นช่องทาง Call To Order, M Card Shop Online), E-Coupon นี้สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไปภายในห้างฯ ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์และพารากอน ยกเว้นสินค้าไม่ร่วมรายการ (สำหรับ M Chat & Shop รับ E-Coupon เพื่อใช้เป็นส่วนลดทันที) ,จำกัดรวม 12,000 สิทธิ์/ทุกช่องทางการช้อป/ตลอดรายการ, จำกัด 4 สิทธิ์ / 1 ท่าน / ทุกสาขา / การช้อปที่ห้างฯ / สัปดาห์ (ศุกร์ – เสาร์ -อาทิตย์), จำกัด 4 สิทธิ์ / 1 ท่าน / การช้อปผ่าน M Chat&Shop / สัปดาห์ (ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์)

-รับเครดิตเงินคืน 250 บาท จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (บัตรเครดิต SCB M VISA, กสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ซิตี้ และ ยูโอบี) : รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart, รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online, ยกเว้น สุรา, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท และสินค้าผ่อนชำระ, สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่กำหนดครบตามเงื่อนไขและลงทะเบียนผ่าน SMS เท่านั้น, เฉพาะประเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น, เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและทอนเป็นเงินสดได้,ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิกและไม่มีผิดนัดชำระจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรฯ ของท่าน, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ ของธนาคาร กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

บัตรเครดิต SCB M VISA : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท / วัน

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ ท่าน/ ทุกประเภทบัตรฯ SCB M VISA/ ตลอดรายการ (วันศุกร์ – อาทิตย์ ที่ 26-28 มิ.ย.63 และ 10-12 ก.ค.63, 17-19 ก.ค.63, 24-26 ก.ค.63 (รวม 12 วัน) , รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online) ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ SCBM (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่  4545333 (สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND ไม่ต้องลงทะเบียน), ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตกสิกรไทย : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป

วันที่ 1 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63

•ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000  บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน     100 บาท
•ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน    400 บาท
•ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน    900 บาท
•ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท

เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 10 – 12 ก.ค. / 17 – 19 ก.ค. / 24 – 26 ก.ค. 63

•ช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป  รับเครดิตเงินคืน     250 บาท

ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตร Fleet card และบัตรเครดิตไทยเบฟ, จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ ท่าน/ ทุกประเภทบัตรเครดิตฯ / ตลอดรายการ (1 ก.ค. – 2 ส.ค. 63 รวมกัน, รวมการใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า และ รวมช่องทาง M Chat & Shop Call to order และ MCard Shop online), ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ TM (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545888, ค่าบริการครั้งละ 3 บาท, ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท / วัน

ยกเว้น บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ, จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท/ท่าน/ ทุกประเภทบัตรเครดิต (รวมบัตรหลักและ บัตรเสริม)/ สัปดาห์ ( วันศุกร์ – อาทิตย์ ที่ 26-28 มิ.ย. และ 10-12 ก.ค.63, 17-19 ก.ค.63, 24-26 ก.ค. 63 , รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online) ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ BTMG ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ธนาคารฯจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตซิตี้ : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท / วัน

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ ตลอดรายการ (วันศุกร์ – อาทิตย์ ที่ 26-28 มิ.ย.63 และ 10-12 ก.ค. 63, 17-19 ก.ค. 63, 24-26 ก.ค. 63 (รวม 12 วัน), รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online ), ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ BSF (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4712228 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท), ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตยูโอบีและ TMRW : รับเครดิตเงินคืน 250 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 5,000 บาท/ เซลส์สลิป

ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ (วันที่ 26 มิ.ย.-2 ส.ค.63, รวมการชำระที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online ), ลงทะเบียนครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ BSF1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท), ธนาคารฯจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

RUSH AFTERNOON!! บ่าย 2 – 4 โมงเย็น : ลดเพิ่มสูงสุด 10%* / สินค้า ซื้อ 1 แถม 1*

*เฉพาะสินค้าและแผนกที่ร่วมรายการ อาทิแผนก Ladies’ Boutique, Shoes & Bags Salon, Watch Galleria, Men In-trend, Sport Mall, Home Furnishings

ลดเพิ่ม / รับคืนรวมสูงสุด 30% จาก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

และพบกับโปรโมชั่นผ่อน 0%* นาน 10 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้างฯ เมื่อช้อปตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ (เฉพาะการชำระที่ห้างฯ ไม่รวมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก > https://tmg.click/2LcCfmy

*เฉพาะสินค้าและแผนกที่ร่วมรายการ, ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่ออื่นๆ ของรายการ